مجله سارک

مجله سارک

تاریخچه ی دامن شلواری Cullotes

تاریخچه ی دامن شلواری Cullotes
  
طراحی دامن شلواری بر می گردد و به فرم دامن های چاک دار ، تنبان های مردانه قدیمی و زیر شلواری های زنانه .
دامن شلواری نمونه خوبی از تغییر جهانی مد تحت تاثیر فرهنگ ، زبان و  تاریخ است .
در تاریخ انگلیسی زبانان کولوتس به تنبان های تا زانو گفته میشده که توسط مردان جنتلمن اروپایی  در اوایل قرن نوزدهم  پوشیده میشده است . 
در انگلیسی مدرن لغت کولوتس به دامن چاک دار دوشاخه اطلاق می گردد که ایستایی دامن را دارد اما در عین حال شلوار است .
در دوره ویکتوریا دامن های بلند چاک دار بسیار بین زنان در زمان سوارکاری محبوب شد زیرا امکان سوارکاری مانند مردان را فراهم می کرد و دیگر لازم نبود در یک جهت اسب بنشینند این لباس بسیار بحث برانگیز بود زیرا با تابوی پوشش کامل پای بانوان مطابقت نداشت .
  
 
در سال های اخیر دامن شلواری ها با قدهای متفاوت بسیار محبوب شده است زیرا علاوه بر راحتی و کامل بودن پوشش  با کتانی و هم کفش پاشنه دار قابل ست می باشد .
از مجموعه بهار تابستان سارک می توانید این کولوتس ها را تهیه نمایید .