مجله سارک

مجله سارک

نحوه شستشو و نگهداری طرح لیژان و ایده

نحوه شستشو و نگهداری طرح لیژان و ایده

 

این محصول از ترکیب دو پارچه با تراکم بافت متفاوت طراحی شده است . با توجه به تراکم کم بافت رویه که باعث ظرافت و جلوه خاص این پارچه گردیده است ،بایستی برای استفاده بهتر  ازین طرح به نکات ذیل توجه نمود :

- به نخ کش شدن پارچه رویه در حین استفاده دقت نمایید .

- در هنگام شستشو از آب سرد و دور کم ماشین لباسشویی استفاده نمایید .

- آویزان کردن لباس بر روی رخت آویز جهت خشک کردن  ممانعتی ندارد .

- از گیره لباس استفاده نکنید .