شرکت در نظرسنجی

شرکت در نظرسنجی

 • امور مشتریان
 • مدل و طراحی محصولات
 • پیگیری و ارسال
 • کیفیت خرید
 • پیشنهاد ویژه

امور مشتریان

 • نحوه آشنایی شما با سارک:
  سایر موارد
 • دلیل شما برای انتخاب برند سارک چه بوده است ؟
  پاسخ شما
 • اضافه کردن چه مطالبی در سایت مفید است ؟
  پاسخ شما
 • آیا این سایت نیازهای اطلاعاتی شمارا در رابطه با محصولات سارک برآورده می کند؟

مدل و طراحی محصولات

 • میزان رضایت شما از تنوع محصولات سارک چگونه است ؟
 • از نظر شما طراحی و رنگ بندی محصولات چگونه است ؟

پیگیری و ارسال

 • میزان رضایت مندی شما از نحوه ارسال کالا چگونه است ؟
 • میزان رضایت مندی شما از نحوه بسته بندی کالا چکونه است ؟

کیفیت خرید

 • ارزیابی محصولات سارک در مقایسه با سایر رقباچگونه است ؟
 • از نظر شما کیفیت محصولات سارک چگونه است ؟
 • میزان رضایت شما از سطح قیمت کالا با توجه به کیفیت چگونه است ؟
 • محصولات سارک را از نظر دوام چگونه ارزیابی می کنید؟

پیشنهاد ویژه

 • آیا سارک را به دوستان خود معرفی می کنید؟
 • به جزء محصولات موجود,ارائه چه محصولات دیگری را پیشنهادمی کنید؟
  پاسخ شما