SocialNetwork SocialNetwork

فروشگاه سارک

فروشگاه سارک

فروشگاه سارک


بازدید کننده گرامی:
سارک با افتخاردر پاسخ به درخواستهای مکرر شما اقدام به راه اندازی فروشگاه اینترنتی نموده و در این راستا رضایت کامل کاربران مد نظر می باشد.اگر به هر دلیل رضایت شما حاصل نشد لطفاٌ مراتب را با پرکردن و ارسال فرم به اطلاع تولیدی سارک برسانید و ما رادر برطرف کردن نواقص سایت یاری نمایید.کاربران گرامی در هر زمان که مایل باشند پرسشهای خود را به یکی از روشهای ذکر شده در بخش تماس با تولیدی سارک برای ما ارسال و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.   


تازه ترین خبرها